debata-nauczyciel-inter-web9 listopada odbyła się XI Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Obrady pod hasłem „Dobry nauczyciel to kto? … czyli o roli, powinnościach i odpowiedzialności nauczyciela” dedykowane były pamięci dwojga wybitnych nauczycieli – Anny Radziwiłł i Mirosława Sawickiego. Pamięci osób, które pozostają we wdzięcznej pamięci swoich uczniów i kolegów nauczycieli. Osób, które bez wątpienia były dobrymi nauczycielami, choć przyszło im nauczać również w ciężkich czasach PRL – u.

Debatę, przy licznie zgromadzonej publiczności, otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn, który wspominał Annę Radziwiłł jako swoją wychowawczynię i nauczycielkę historii w warszawskim Liceum im. Lelewela, a Mirosława Sawickiego jako swojego przyjaciela, który mimo, że formalnie nigdy nie był jego nauczycielem miał ogromy wpływ na kształtowanie się jego osobowości.

Po obejrzeniu sondy filmowej, w której nauczyciele i uczniowie z Zagórowa w woj. wielkopolskim starali odpowiedzieć się na pytanie „kto jest dobrym nauczycielem” prowadzący debatę Jacek Jakubowski zaprosił na scenę panelistów: Krystynę Starczewską, Izabelę Muszyńską oraz Łukasza Ługowskiego, którzy obok wspomnień o patronach debaty zwracali uwagę na wyzwania jakie stoją dzisiaj przed polską szkołą. Zastanawiali się czy łatwo jest być dobrym nauczycielem w opresyjnych czasach i nad tym czy szkoła ma służyć państwu czy dziecku.

Dziękujemy wszystkim panelistom i publiczności za obecność, mądre i mocne słowa, ważne pytania.

Transmisję za pośrednictwem naszej strony internetowej uruchomiło w sumie 275 widzów z Australii, Belgii, Kanady, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Izraela, Holandii, Polski, Rosji, USA oraz ze Szwecji i Słowacji. Transmisję na Facebooku odtworzyło 213 osób.

Video zapis z Debaty.