Dziennikarz tygodnika „Der Freitag”  Jens Mattern rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Paulą Sawicką.

W wywiadzie, którego udzieliła 7 listopada 2011 roku powiedziała między innymi, że Obóz Narodowo- Radykalny (ONR) „opiera się na faszystowskich i antysemickich ideologiach lat 30. XX wieku”. Dodała też, że politycy opozycji, partii rządzącej oraz kościół katolicki pozostają obojętne wobec działań ONR-u.
Trudno jest stwierdzić ile w Polsce prawicowego ekstremizmu, ale jego nasilenie można zaobserwować w północno-wschodniej części kraju, gdzie bezcześci się litewskie oraz żydowskie dziedzictwo kulturowe. Na pytanie dlaczego tak się dzieje, Paula Sawicka odpowiada cytując przywódcę powstania w getcie Marka Edelmana: „Łatwiej obudzić nienawiść niż zdolność do kochania”.

 

Cały artykuł można przeczytać na stronie: http://www.freitag.de/politik/1146-die-marschierer-und-die-blockierer