Roman Z. został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności przez 30 godzin prac społecznych co miesiąc. Za szerzenie faszyzmu i nienawiści na tle rasowym w swej książce “Jak pokochałem Adolfa Hitlera”. źródło

fot. AG / Kornelia Głowacka-Wolf

W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedziała: – Nie ma wątpliwości, że książka ta została napisana w celu wywołania nienawiści do określonych grup rasowych i narodowościowych. Jest to książka skierowana do osób młodych, o nieukształtowanej osobowości. Autor chciał w nich wzbudzić określone uczucia i przekonania.