Informacja z profilu Iustita Oddział Gorzowski w serwisie Facebook:

Ważny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 września 2020r. (syg. III K 123/20). Ataki na mniejszość narodową i przestępstwa z nienawiści są coraz częstsze. Oskarżeni znieważyli kobietę, Ukrainkę, ponieważ chciała usiąść w pociągu na wykupionym przez siebie miejscu. Wulgarnie ją wyzywali, grozili śmiercią.

Nikt nie zareagował, ludzie byli bierni. Sprawa trafiła do sądu, sąd wymierzył jednemu sprawcy karę pozbawienia wolności, zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej, drugiemu karę grzywny i rownież obowiązek zadośćuczynienia. Sąd podkreślił, że nikt nie reagował, a przeciw mowie nienawiści, kierowanej wobec cudzoziemców, musi być stanowczy sprzeciw- na to nie ma przyzwolenia!

Wyrok będzie podany do publicznej wiadomości.

Sąd podkreślił, że takich spraw jest coraz więcej, a przecież obcokrajowcom służy ochrona prawna.

Sprawie jako publiczność i obserwatorka przyglądała się @Angelika Panas, prawniczka, która prowadzi blog „Kobieta w prawie”, a wcześniej obserwatorka Fundacja Court Watch Polska

🔴My przypominamy o naszym portalu:

zglosnienawisc.otwarta.org/