Drogiej przyjaciółce i współpracowniczce Ewie Mirkowskiej

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

członkowie Zarządu Stowarzyszenia  Otwarta Rzeczpospolita