Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pawła Lipszyca

członka naszego Stowarzyszenia.

Szczere wyrazy głębokiego smutku i współczucia

w związku ze śmiercią Syna przekazujemy

Henrykowi Lipszycowi

i całej Rodzinie

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita