17 maja br. Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała rezultaty największych z przeprowadzonych dotychczas badań nad zjawiskiem dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT w państwach unijnych. Badania APP były przeprowadzane online w dniach od 2 kwietnia 2012 do 15 lipca 2012 r. na grupie 93 000 respondentów.

Rezultaty ujawniają wagę oraz skalę problemu w Europie. Bardzo istotną częścią projektu APP są jednak rekomendacje i wskazówki formułowane na podstawie badań wobec władz państw unijnych oraz samej UE, których realizacja przyczynić ma się do eliminacji zjawisk opisywanych w raporcie.

Wszystkie materiały i analizy opublikowane przez APP można znaleźć na stronie internetowej: http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community