W 2010 roku wizytę w Polsce Davida Irvinga (na zdjęciu), historyka, który twierdził, że Hitler nic nie wiedział o Zagładzie Żydów, Instytut Pamięci Narodowej uważał za niebezpieczną i ją monitorował. Dziś Arkadiusz Wingert, wydawca jego książek na polskim rynku, jest wicedyrektorem Wydawnictwa IPN.

8 września 2017 Instytut odpowiedział, że wybór Wingerta nastąpił w oparciu o jego doświadczenie. „Prezes Instytutu brał pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenie w branży wydawniczej i znajomość specyfiki rynku księgarskiego”. IPN napisał też, że książki Davida Irvinga nie łamią polskiego prawa, a Wydawnictwo Arkadiusz Wingert nie wydawało ich jako jedyne. „Wydane przez nią [tę oficynę wydawniczą] w latach 2009-2011 cztery tytuły tego autora były jedynie drugimi i trzecimi wznowieniami książek, które wcześniej publikowały takie wydawnictwa jak: Muza SA, Prima, Galion, Adam Rachocki” – napisał IPN. (Kim jest David Irving – czytaj dalej).

Więcej na oko.press