Prokuratura zajęła się podejrzanymi o groźby karalne na tle szczepień przeciw COVID-19 oraz obostrzeń związanych z koronawirusem. Osoby pełniące funkcje publiczne mogły w mediach społecznościowych zobaczyć „wyroki”, w których grożono im konfiskatą mienia, zakazem pełnienia funkcji, a nawet pozbawieniem życia. Zarzuty usłyszały dwie osoby.

Prokuratura Okręgowa w Łomży nadzoruje postępowanie w toku którego Robertowi P. zostały przedstawiane zarzuty gróźb karanych na szkodę sześciu ustalonych osób pokrzywdzonych. Wśród poszkodowanych najprawdopodobniej jest prezydent Białegostoku.

Przestępstwa te polegają na udostępnianiu na publicznych kontach portalu internetowego Facebook.com „wyroków” dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, grożąc im konfiskatą mienia, zakazem pełnienia tych funkcji, zakazem pracy w urzędach państwowych i dożywotnim pozbawieniem praw publicznych, a niektóre z tych „wyroków”  dotyczyły również pozbawienia życia poprzez wykonanie kary śmierci,  przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione – poinformowała prokuratura.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec Roberta P. zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa cztery razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakaz intencjonalnego zbliżania się do pokrzywdzonych oraz miejsc ich zamieszkania na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Więcej na eostroleka.pl