Współpraca europejska na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizacji skrajnej prawicy – to projekt realizowany przez brytyjski Institute for Strategic Dialogue we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Szwecji. Przedstawicielki zarządu OR, Elżbieta Petrajtis-O’Neill i Paula Sawicka spotkały się 7 października z paniami Vidhya Ramalingam – koordynatorką Projektu i Hanga Sántha ze szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazały im informacje o działaniach OR w tej dziedzinie (np. debacie o organizacjach skrajnych).