Apel „Otwartej Rzeczpospolitej”

14 kwietnia, w Krakowie odbył się doroczny Marsz Żywych upamiętniający ofiary Holokaustu.

W tym samym czasie miasto zezwoliło na manifestację młodzieży ONR świętującej 73 rocznicę powstania ONR. Tym samym dzisiejsza ONR demonstruje, że jest kontynuatorką tej skrajnie faszystowskiej organizacji, zdelegalizowanej po trzech miesiącach działalności w II RP. Również w obecnej, coraz hałaśliwszej, działalności ONR nie kryje radykalnie nacjonalistycznego, neofaszystowskiego charakteru i odwołuje się do haseł ksenofobicznych i rasistowskich.

Jesteśmy wzburzeni coraz częstszym pojawianiem się w przestrzeni publicznej i w Internecie wydarzeń o rasistowskiej, siejącej nienawiść wymowie, gróźb pod adresem osób i organizacji o innych poglądach, w tym pod adresem młodzieży szkolnej i wychowawców. Coraz częściej wykorzystywane są na takie demonstracje szczególne daty: Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem, rocznica nazistowskiego pogromu Żydów – Nocy Kryształowej, czy jak teraz Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Autorami i uczestnikami tych wydarzeń są działacze ONR, NOP i innych podobnych organizacji.

Jesteśmy zaniepokojeni, że wydarzenia te nie spotykają się ze zdecydowaną i ostrą reakcją. Milcząc, nie reagując na nie stajemy się współodpowiedzialni za tę groźną, szkodliwą i kompromitującą nasz kraj aktywność.

Tylko w tym roku:

  • Miał miejsce koncert, którego uczestnicy wznosili ręce w faszystowskim pozdrowieniu (Mysłowice, 27 stycznia);
  • Zakłócano przebieg manifestacji zorganizowanej przez organizacje feministyczne skandując m.in.: „Odliczajcie życia chwile, szykujemy dla Was Chile” czy „Nasza święta rzecz – geje z Polski precz” (Sopot, 11 marca);
  • W Międzynarodowym Dniu Walki Rasizmem manifestowano pod rasistowskimi hasłami, m.in. „Polska cała, tylko Biała!” (Wrocław, 21 marca);
  • Na stronie internetowej umieszczono zdjęcie i dane uczniów i ich wychowawcy, napiętnowanych za porządkowanie cmentarza żydowskiego;

Apelujemy do ogółu obywateli o wrażliwość na mowę i czyny siejące nienawiść!

Apelujemy do władz samorządowych, prezydentów miast, by akceptując zamiar przeprowadzenia przez podobne organizacje manifestacji kierowali się szczególną wnikliwością i rozwagą. By dbali o kontrolę nad takim wydarzeniem, zapewniając obserwatora, upoważnionego do przerwania manifestacji w przypadku złamania prawa przez jej uczestników.

Apelujemy do administracji państwej o wnikliwe badanie form rzeczywistej działalności tych ugrupowań. Uważamy za niezbędne rozważenie sposobów ukrócenia rozpowszechniania w życiu publicznym rasizmu i nienawiści, a nawet delegalizacji łamiących prawo organizacji.

„Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.