Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Waldemar Bednaruk skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec ks. Alfreda Marka Wierzbickiego do uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników.

Wcześniej, przez pół roku, toczyło się postępowania wyjaśniające. Jak informowała nas na początku br. rzeczniczka KUL Monika Stojowska, mogło się ono zakończyć przekazaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej, odmówieniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zwróceniem się do rektora z wnioskiem o karę/upomnienie dla księdza. Teraz wiemy, że sprawa się nie kończy, ale wchodzi w kolejną fazę.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki to wieloletni kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor m.in. wydanej przez Więź książki „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”. Na przełomie września i października ub.r. dowiedzieliśmy się, że ocenie rzecznika dyscyplinarnego KUL podlegać mogą m.in. te publiczne wypowiedzi lubelskiego etyka, które odnoszą się do nauczania Kościoła i oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT. Wcześniej Kolegium Rektorskie KUL informowało, że sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników, zaś same wypowiedzi ks. Wierzbickiego są traktowane przez władze uczelni jako „działania szkodzące misji” KUL.

Źródło: Więź