Lokalny portal Sądeczanin poinformował 4 lipca, że na imieninach miasta Nowy Sącz nie pojawiła się delegacja niemieckiego miasta Schwerte. Władze Schwerte potwierdziły OKO.press: Tak, powodem są uchwały przeciwko prawom osób LGBTQ.

„Schwerte i Nowy Sącz były miastami partnerskimi od 1990 roku. Obecnie partnerstwo jest zagrożone, ponieważ Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę przeciwko prawom osób LGBTQ. Z tego powodu nie odbywają się oficjalne wizyty w Nowym Sączu. Partnerstwo ma być kontynuowane, gdy tylko uchwała zostanie wycofana” – taką odpowiedź otrzymało OKO.press od rzecznika prasowego miasta Schwerte.

Zapytaliśmy, czy powodem nieobecności władz Schwerte na imieninach Nowego Sącza są właśnie uchwały przeciwko prawom osób LGBTQIA.

„Jest to trudny temat. Jak wszyscy sądeczanie wiedzą została »bocznymi drzwiami« wprowadzona pod obrady Rady Miasta Nowego Sącza tzw. Samorządowa Karta Praw Rodzin i przyjęta. Myślę, że taka kwestia wymaga głębokich przemyśleń, bo wprowadzanie tematów ideologicznych, związanych z dużą polityką jest – uważam – szkodliwe, właśnie dla współpracy z innymi samorządami i innymi krajami. Nowy Sącz z miastem Schwerte miał od wielu, wielu lat bardzo ciepły kontakt i bardzo dobrą współpracę”, mówił portalowi Sądeczanin burmistrz Nowego Sącza, Ludwik Handzel.

Więcej w oko.press