11 czerwca, podczas 16 Dni Książki Żydowskiej w Warszawie  swoją książkę „Polska jest dla wszystkich, dla mnie też” zaprezentował Witold Liliental.
Jestem Polakiem. Od 1981 roku mieszkam daleko od Polski, ale sercem i umysłem tkwię w niej cały czas. To moja Ojczyzna, zależy mi na tym, żeby miała na świecie najlepszy z możliwych wizerunków, żeby po tylu złych doświadczeniach w nie tak odległej przeszłości przeżywała pokój i rozkwit. Żeby Polacy w kraju i ci rozproszeni w polonijnej diasporze mogli być szczęśliwi, zadowoleni i dumni. Bo przecież Polska, jak nas uczono od dziecka, jest naszym wspólnym dobrem. A więc jest dla nas wszystkich. Dla mnie też”.

Witold Liliental urodził się w Warszawie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej w całkowicie zasymilowanej rodzinie o korzeniach żydowskich. Ojciec, oficer rezerwy, zamordowany w Katyniu. Matka przez czas okupacji czynna w tajnym nauczaniu. W latach 1949-1959 autor przebywa w Południowej Afryce, gdzie kończy szkołę średnią. Po powrocie do Polski w 1959 r. rozpoczyna studia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1966 r. W 1978 r. uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. W sierpniu 1981 r. wyjeżdża do Arizony i tam, na skutek wieści o stanie wojennym w Polsce oraz z przyczyn osobistych, pozostaje w Phoenix przez 10 lat, pracując w swoim zawodzie. Czynny społecznie w Polonii arizońskiej. Od 1992 r. w Kanadzie, gdzie przyjmuje korzystną ofertę pracy w swojej specjalności zawodowej. W Montrealu czynny w środowisku polonijnym w sferze społecznej i kulturalnej. Od 2001 roku w Ontario, gdzie przyjmuje kolejną ofertę pracy, czynny zawodowo oraz społecznie w środowisku polonijnym, jako dziennikarz i w zarządach stowarzyszeń. Jest ojcem trzech córek. Za całokształt działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, medalem „Pro Memoria” oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

http://www.austeria.pl/sklep,doc,pol,glowna,0,0,4606,,plus.html