Jednym z wielu nowych zjawisk, które pojawiły sie w Polsce po 1989 roku, jest przypominanie o, lub też odkrywanie, dawnej różnorodności polskich miast, miasteczek i wsi. Proces ten jest bez wątpienia bardzo złożony i aby w pełni zrozumieć jego dynamikę, należy wziąć pod uwagę bardzo różnorodne, niejednokrotnie wręcz przeciwstawne, przyczyny i wielu różnych — niejednokrotnie działających raczej przeciw sobie niż ze sobą — aktorów społecznych.” pisze Agnieszka Pasieka z Instytutu Slawistyki PAN w pracy pt. Wielokulturowość po polsku. O polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania polskości.
Wielokulturowość po polsku