Pan Jerzy Robert Nowak, osławiony antysemita, podróżuje po Polsce z odczytami jątrzącymi i podsycającymi plemienną nienawiść i historyczną ignorancję, odwołującymi się do haniebnych tradycji wulgarnego nacjonalizmu. Jest rzeczą zawstydzającą, że taki wykładowca znajduje sale, w których może głosić swoje kazania. Wzywamy samorządy, organizacje kościelne i stowarzyszenia świeckie do zatamowania tej rozlewającej się po kraju propagandy nienawiści i uprzedzeń antysemickich. Propaganda ta powoduje głębokie rozdarcie moralne społeczeństwa, budzi oburzenie ludzi przyzwoitych i pamiętających historię, wreszcie zniesławia imię Polski w oczach świata. Niechaj przynajmniej natrafi na mur publicznego sprzeciwu!

w imieniu Otwartej Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii:

prezes Zarządu
Paula Sawicka

przewodniczący Rady Programowej
Jerzy Jedlicki