Fundacja „Ocalenie” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału dzieci i młodzież z Państwa placówki w bezpłatnych Warszawskich Warsztatach Wielokulturowych 3.

Warsztaty rozwijają postawy otwartości, akceptacji i empatii wobec osób pochodzących z innych kręgów kulturowych oraz służą wspieraniu integracji tych osób, szczególnie w środowisku szkolnym. Cel ten będzie realizowany przez edukację uczniów w atmosferze otwartości, tolerancji i komunikacji międzykulturowej.

Organizacja warsztatów koncentruje się na dostarczaniu dzieciom i młodzieży rzetelnej wiedzy o kulturach i krajach pochodzenia cudzoziemców oraz na przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom.

Dużą rolę będzie w trakcie zajęć miało podkreślanie elementów wspólnych dla kultury polskiej i innych kultur oraz umożliwienie kontaktu z cudzoziemcami, którzy wystąpią w roli gości – ekspertów podczas zajęć.

W ramach projektu będziemy służyli wsparciem dla nauczycieli w sytuacjach dotyczących integracji dzieci cudzoziemskich, oraz wsparciem w promowaniu otwartości, empatii, tolerancji i różnorodności międzykulturowej.

Wszystkie informacje dotyczące ilości i tematyki zajęć znajdziecie Państwo tutaj.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu: Iwona Cichowicz tel. 602 53 67 05

E-mail: iwona.cichowicz@fundacjaocalenie.org.pl