Akcję Porozumienia 11 listopada, którego członkiem była Otwarta Rzeczpospolita, oceniliśmy jako sukces i jako porażkę. Sukcesem Koalicji było uniemożliwienie członkom Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej oraz innych ugrupowań odwołujących się do tradycji faszystowskich i skrajnie prawicowych, przemarszu głównymi ulicami miasta, a zwłaszcza to, że podczas manifestacji musieli powstrzymać się od głoszenia rasistowskich, antysemickich i szowinistycznych haseł. Porażką Koalicji było to, że nie obyło się bez przemocy. Smuci nas fakt, że pomimo wcześniejszego apelu Otwartej Rzeczpospolitej do koalicjantów o powstrzymanie się od użycia siły, nie wszystkim się to udało, co należy zapisać po stronie niepowodzeń Koalicji 11 listopada. Ale sukcesem było i to, że na kontrmanifestacji tak licznie stawiliśmy się my, przedstawiciele najróżniejszych środowisk połączeni ideą pokojowego protestu. W tym duchu przemawiały: Halina Bortnowska, Agnieszka Holland, a w imieniu Otwartej Rzeczpospolitej – Paula Sawicka. Niestety, w Warszawie zabrakło wśród nas przedstawicieli władz miasta, które nie pierwszy raz, kryjąc się za maską wyzbytego z poglądów bezdusznego administratora, odmawiają opowiedzenia się po stronie demokratycznych wartości, w imię których przyszliśmy 11 listopada na plac Zamkowy.

Dlaczego przyszliśmy?
Przyszliśmy bo nie jesteśmy obojętni.
Przyszliśmy, bo nie chcemy pozwolić, żeby ulicami naszego miasta maszerowały pochody nienawiści, pochody przyznające tylko wybranym prawo do życia w niepodległej Polsce.
Przyszliśmy, bo jest z nami przestroga Marka Edelmana, że zło może urosnąć.
Przyszliśmy, bo każdy inny – wszyscy równi, chcemy się cieszyć niepodległością i wolnością.
Przyszliśmy, bo chcemy, żeby POLSKA BYŁA DLA LUDZI.
Przyszliśmy, bo nie damy sobie odebrać Polski.

W następnych latach powinniśmy znów zadbać o to, by ulic naszych miast nie oddać jednej ideologi, lecz zadbać o to tak, by zagościła na nich radość i zabawa świętujących wolność i niepodległość wszystkich bez różnicy obywateli naszego kraju. Już teraz zastanawiajmy się jak to zrobić.