W Chmielniku w województwie świętokrzyskim rozpoczął się konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi” zorganizowany z myślą o młodzieży przez Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

„Wymaganą formą pracy konkursowej jest wywiad w formie pisemnej, który uczeń (lub grupa uczniów do 3 osób) powinien przeprowadzić z osobą pamiętającą funkcjonowanie sztetli. Rozmówca ma być związany z regionem poprzez urodzenie lub mieszkanie.
Prace konkursowe powinny dotyczyć różnych zagadnień związanych z życiem codziennym, kulturą, aktywnością gospodarczą, społeczną mieszkańców żydowskich dawnych sztetli.”

Podczas pierwszej edycji konkursu uczniowie przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Pińczowa, Szydłowa, Iwanisk, Włoszczowy i Chmielnika.

 więcej