My, członkowie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku, pragniemy poinformować, że z całego serca popieramy akcję Gazety Wyborczej „Wykopmy rasizm z Białegostoku” i jako parafia pragniemy się do niej przyłączyć. Potępiamy wszelką rasistowską, antysemicką i faszystowską ideologię jako sprzeczną z zasadami demokracji i wartości chrześcijańskich. Rasizm i antysemityzm są obrazą Bożego majestatu, złamaniem przykazania bliźniego i sprzeciwianiem się nauczaniu Jezusa Chrystusa, Pragniemy zadeklarować, że dołożymy wszelkich, aby wykorzenić ten rodzaj zła z Białegostoku oraz że będziemy propagować tolerancję wobec innych religii i kultur. Będziemy prosić Boga o wybaczenie i modlić się o opamiętanie osób ogarniętych grzechem rasizmu, nietolerancji i nienawiścią wobec bliźniego – można przeczytać w deklaracji jaką po niedzielnym nabożeństwie podpisali członkowie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku.

List z podziękowaniem dla Gazety za akcję „Wykopmy rasizm z Białegostoku” oraz z apelem do duchownych wszystkich wyznań o zajęcie wyraźnego stanowiska w kwestii rasizmu w Białymstoku napisał teolog i pedagog kształcący przyszłych duchownych Andrzej Kluczyński. W liście można przeczytać: „Wasze Ekscelencje, Przewielebni, Duchowni, Księża i Pastorzy! Najwyższy czas działać, co można zacząć od wyraźnego zajęcia stanowiska w kwestii rasizmu i nietolerancji w Białymstoku. Nie pozwólcie, by rasiści myśleli, że ich postawa może być religijnie usprawiedliwiona. Wykopmy rasizm z naszych Kościołów!”

Więcej w artykule:
Ewangelicy potępiają rasizm w Białymstoku i dołączają do kampanii „Gazety”