Ryszard Bender jako Marszałek Senior otworzy nową kadencję Senatu RP. Ciąży na nim zarzut kłamstwa oświęcimskiego w związku z wypowiedzią: „Oświęcim nie był obozem zagłady, lecz obozem pracy. Żydzi, Cyganie i inni byli tam niszczeni ciężką pracą, zresztą nie zawsze ciężką i nie zawsze byli niszczeni”. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieje prawo nakładające na organa państwa obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących kłamstwo oświęcimskie. Fakt, że zaszczyt otwarcia prac nowej kadencji Senatu przypadł osobie obciążonej takim zarzutem, uważamy za haniebny.