To samorząd jest tamą przeciwko nienawiści i wszelkim przejawom nietolerancji – mówił Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, podczas posiedzenia kongresu władz lokalnych Rady Europy, zanim ten podjął rezolucję w sprawie polskich uchwał „anty-LGBT”.

Po raz kolejny polskie „strefy wolne od LGBT” oraz podejmowane przez samorządy uchwały „anty-LGBT” i Samorządowe Karty Praw Rodziny, dyskryminujące społeczność nieheteronormatywną bezpośrednio lub pośrednio (teksty uchwał i kart różniły się w zależności od jednostki samorządu terytorialnego – red.) stają się obiektem krytyki na forum europejskim.

To efekt wizyty przedstawicieli organu w Polsce, która odbyła się w listopadzie 2020 roku na zaproszenie posłów Hanny Gill-Piątek i Krzysztofa Śmiszka. W ramach pobytu delegaci rozmawiali o sytuacji tęczowej społeczności w Polsce m.in. z przedstawicielami rządu, rzecznikiem praw obywatelskich oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Po wizycie Kongres przygotował specjalny raport (dostępny tutaj). Zwrócono w nim uwagę m.in., że ostatnie lata przyniosły poważny regres w ochronie osób nieheteronormatywnych i pogłębienie się mowy nienawiści i innych przestępstw na tle dyskryminacyjnym wobec nich. W efekcie sytuacja osób LGBT+, zwłaszcza młodzieży, znacznie się pogorszyła.

Więcej w Wyborczej