4 lipca 2021 roku odbyła się zorganizowana przez JCC Krakow, Otwartą Rzeczpospolitą, Salam Lab i Centrum Wielokulturowe w Krakowie rozmowa o równości z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. Rozmawiano o tym, jak angażować się skutecznie na rzecz obrony praw człowieka w Polsce. Jak budować otwarte, różnorodne i równościowe społeczeństwo? Jak angażować się w działania, by nie zamykać się na innych? Jak nie tracić nadziei?

Przez ostatnie lata w Polsce jesteśmy świadkami nierównego traktowania uczestników strajków i protestów, legitymowania osób demonstrujących, szykan pod adresem obrońców praw człowieka, dyskryminacji kobiet. Wykluczanie mniejszości sprawiło, że w 2021 roku Polska drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA-Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBT+ w Europie.

Rozmowę poprowadził Karol Wilczyński (Salam Lab).

Zapis spotkania dostępny jest w serwisie Facebook, również dla osób nieposiadających konta.