Bundesrat zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem o delegalizację skrajnie prawicowej Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec. O delegalizacji NPD zdecyduje Trybunał Konstytucyjny.
W 2003 roku podjęto już taką próbę, która zakończyła się niepowodzeniem. Wtedy Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek o delegalizację wyjaśniając, że materiał dowodowy nie był dobrze zebrany. Do wniosku Bundesratu nie przyłączyły się rząd Niemiec i Bundestag. Obawiają się, że jeżeli tym razem wniosek zostanie ponownie odrzucony to taka decyzja może tylko dowartościować neonazistów. Poza tym w przypadku gdyby Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o delegalizacji NPD, to tę decyzję może uchylić Europejski Trybunał Praw Człowieka.
„Obecny wniosek o zakaz działalności NPD jest dobrze przygotowany. Wychodzę z założenia, że ze szczebla kierowniczego NPD wycofani zostali wszyscy agenci Urzędu Ochrony Konstytucji” powiedziała rzecznik praw obywatelskich w komisji śledczej Bundestagu ds. skrajnie prawicowego terroryzmu Eva Hoegl. Materiał dowodowy zawiera ponad 1000 stron.
Działalność partii, według zapisu w konstytucji RFN, można uznać za sprzeczną z konstytucją, jeżeli jej celem jest „zakłócenie lub zniesienie wolnościowego, demokratycznego ustroju kraju”.

Więcej w artykułach:
Jest decyzja ws. wniosku o delegalizację NPD
Będzie próba delegalizacji NPD – Bundesrat składa wniosek. Ale rząd i Bundestag nie dołączą