W poprzedni czwartek w Małopolsce rozpoczął się projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Ma obejmować prawie rok warsztatów, na których bibliotekarze będą uczyć się współpracy z mniejszościami narodowymi. W programie bierze udział ponad 150 placówek i filii bibliotecznych. Rezultatem spotkań ma być powstanie podręcznika w wersji drukowanej i elektronicznej, z której będą mogły korzystać placówki biblioteczne w całym kraju.
„Model wielokulturowej biblioteki opiera się na czterech filarach: współpracy, włączaniu, wzmacnianiu i widoczności – mówi Bogna Włodarczyk z organizującej projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. – „Współpraca” oznacza partnerskie traktowanie grup mniejszościowych oraz współdziałanie z ich organizacjami. „Włączanie” to uwzględnianie potrzeb grup w dotychczasowych działaniach biblioteki. „Wzmacnianie” polega na wyrównywaniu szans grup marginalizowanych, ułatwianiu dostępu do zasobów biblioteki. Przez „widoczność” z kolei organizator rozumie dostrzeganie, docenianie i promocję dorobku grup marginalizowanych, a także poszerzanie wiedzy Polaków na temat grup mniejszościowych”.
Przy projekcie ma współpracować Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo. Przedstawicielka Fundacji zwraca uwagę, że w Polsce od lat mieszkają mniejszości Łemków, Romów, Ukraińców, Białorusinów i Niemców. Liczy na wiedzę i doświadczenie Norwegów, wśród których imigrantów jest znacznie więcej niż u nas.

 Na podstawie artykułu   Strona projektu na facebooku   Plan wydarzeń w przykładowej bibliotece biorącej udział w projekcie