Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” wyrażając podziękowania za możliwość odniesienia się do sprawozdania rządu polskiego z realizacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i doceniając opisane w sprawozdaniu podejmowane przez polskie władze wysiłki na rzecz przezwyciężenia problemu dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym, etnicznym i narodowościowym, przekazuje uwagi odnoszące się do wybranych informacji zawartych w sprawozdaniu treść sprawozdania