26 listopada w jednej z dzielnic Warszawy doszło do napaści na doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego pochodzącego z Nigerii. Ten akt przemocy poruszył członków naszej społeczności akademickiej. Głos w tej sprawie zabrała Rada Wydziału Orientalistycznego UW, przyjmując 29 listopada specjalną uchwałę potępiającą przejawy agresji i wzywającą służby państwowe do odpowiedniej reakcji.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego wyrażają solidarność z pobitym doktorantem oraz przyłączają się do sprzeciwu wyrażonego w uchwale Rady Wydziału. Jednocześnie wyrażają głębokie zaniepokojenie powtarzalnością tego typu aktów. O podobnych przypadkach agresji wobec obcokrajowców pracujących i uczących się na polskich uczelniach opinia publiczna była alarmowana w ostatnich miesiącach kilkukrotnie.

We wrześniu tego roku, gdy ofiarą ataku stał się jeden z profesorów UW rozmawiający w tramwaju po niemiecku, Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął specjalną uchwałę potępiającą podobne akty.

Więcej na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.