W dniach od 23-29 września 2012 r. Europejski Uniwersytet Viadrina wraz z Uniwersytetem Warszawskim organizują we Frankfurcie nad Odrą / Słubicach międzynarodową Szkołę Letnią poświęconą prawom podstawowym. Szkoła odbędzie się całkowicie w języku niemieckim.

Do udziału w Szkole zakwalifikowanych zostanie 10 studentów z Polski, 10 z Niemiec oraz 5 z Tajlandii. Wszyscy uczestnicy otrzymają częściowe stypendium (dzienna zapomoga oraz darmowy nocleg). Absolwenci Szkoły obok certyfikatu otrzymają 4 punkty ECTS.

Podczas Szkoły przewidziany jest różnorodny program – od wykładów i ćwiczeń, które poprowadzą znamienici naukowcy z Polski, Niemiec i Tajlandii, odbędą się wycieczki (min. do niemieckiego Bundestagu), przyjęcia min. w Ambasadzie oraz tzw. debating clubs i program kulturalny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat Szkoły Programme_SummerSchool

Termin ubiegania się o przyjęcie do Summer School upływa dn. 16.6.2012 r.

Więcej informacji: ppl@europa-uni.de, www.hr-studiem.net