Wielce Szanowny i Kochany Jubilacie!
 
W dniu Twoich urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia długich lat zdrowia i niezmożonej aktywności  – takiej, jaka kiedyś zdecydowała o Twoim współudziale w powołaniu do życia Stowarzyszenia
„Otwarta Rzeczpospolita”, a potem wieloletnim czynnym uczestnictwie w jego Radzie Programowej.
 
                                                       w imieniu członków Otwartej Rzeczpospolitej,
                                    Zarząd i Rada Programowa Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”