W województwie podlaskim w ubiegłym roku i na początku obecnego miała miejsce seria zdarzeń o charakterze antysemickim i narodowościowym. W gminie Puńsk, w sierpniu 2011 roku, nieznani sprawcy dokonali zniszczenia tablic polsko-litewskich, dewastacji uległ także pomnik, na którym zamazano litewskie litery i umieszczono nazwę narodowego obozu radykalnego Falanga. W Białymstoku dokonano podpalenia mieszkania polsko-pakistańskiej rodziny, nieznani sprawcy zniszczyli także gwiazdę Dawida utworzoną z bukszpanów w miejscu upamiętnienia żydowskiego cmentarza. W Wysokiem Mazowieckiem na cmentarzu żydowskim nieznani sprawcy namalowali antyżydowskie hasła i faszystowskie symbole na pomniku i nagrobkach tamtejszej nekropolii żydowskiej.
Głośnym wydarzeniem był incydent z sierpnia 2011 roku, kiedy to sprawcy zniszczyli pomnik upamiętniający ofiary mordu w Jedwabnem. Pomnik został oblany farbą, a na murze znajdującym się wokół pomnika napisano „Nie przepraszamy za Jedwabne”, „Byli łatwopalni”. Sprawców nie udało się ustalić, sam incydent był głośno potępiany w kraju jak i za granicą. W tej sprawie swój głos zabrali politycy, prezydent RP jak i przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy wystąpili z apelem o działanie w takich zdarzeniach, aby zaniechać podobnym incydentom. To wydarzenie i podobne monitoringiem objął prokurator generalny Andrzej Seremet, mimo tego śledztwo w sprawie zniszczenia pomnika w Jedwabnem zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową w Łomży z powodu nie wykrycia sprawców zdarzenia. Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna, rzeczniczka prokuratury zapewnia, że w chwili pojawienia się nowych dowodów w tej sprawie, postępowanie będzie można podjąć od nowa. Umorzenie śledztwa ws. zniszczenia pomnika w Jedwabnem nie jest jedynym takim przypadkiem. W większości zdarzeń o charakterze antysemickim i narodowościowym śledztwo zostało umorzone, ze względu na niewykrycie sprawców.

Więcej w artykule:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Umorzono-sledztwo-ws-zniszczenia-pomnika-w-Jedwabnem,wid,14893976,wiadomosc.html

Magdalena Skibińska