Ukraińska Rada Najwyższa (parlament) przyjęła w środę w drugim, ostatnim czytaniu ustawę o zapobieganiu i przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Dokument definiuje antysemityzm, wprowadza jego zakaz i przewiduje odpowiedzialność za złamanie zawartych w nim przepisów.

“Ukraina jest wielonarodowym i z reguły tolerancyjnym państwem, ale niestety stale odnotowywane są przypadki wandalizmu i mowy nienawiści związane z antysemityzmem” – wyjaśnili inicjatorzy przyjęcia ustawy. Jak dodano to, że w ukraińskim prawie nie ma wyraźnego zdefiniowania pojęcia antysemityzmu nie pozwala, by w odpowiedni sposób kwalifikować przestępstwa, dokonane na tym tle. “W praktyce prowadzi to do bezkarności przestępców” – stwierdzono.

Wskazano, że celem ustawy jest przeciwdziałanie i zapobieganie antysemityzmowi i jego przejawom na Ukrainie.

Przyjęta w środę w drugim czytaniu ustawa definiuje pojęcie antysemityzmu i wylicza jego główne przejawy. Wprowadza zakaz antysemityzmu i jego przejawów oraz przewiduje odpowiedzialność za złamanie przepisów.

Zgodnie z ustawą za przejawy antysemityzmu uważa się m.in. wzywanie do, zatajenie albo usprawiedliwianie zabójstwa lub skrzywdzenia osób pochodzenia żydowskiego, a także wygłaszanie nieprawdziwych, stereotypowych i nienawistnych twierdzeń o osobach pochodzenia żydowskiego.

Przejawem antysemityzmu jest też negowanie faktu prześladowania i masowej zagłady Żydów (Holokaustu) w czasie II wojny światowej, a także tworzenie i rozpowszechnianie materiałów zawierających antysemickie twierdzenia, publiczne wykorzystywanie symboli o treści antysemickiej.

Za przejaw antysemityzmu uznano też umyślne uszkodzenie, zniszczenie i zbezczeszczenie budynków i innych obiektów należących do osób pochodzenia żydowskiego, do wspólnot żydowskich i organizacji, a także obiektów religii i kultu, miejsc pochówków, pomników z pobudek antysemickich.

Dokument przewiduje cywilno-prawną i karną odpowiedzialność za złamanie zawartych w niej przepisów oraz rekompensatę uszczerbków materialnych i moralnych, do jakich doszło w wyniku antysemickich działań.

Źródło: wnp.pl