Z dokumentu KE, do którego dotarł Atlas Nienawiści, wynika, że samorządy anty-LGBT nie dostaną pieniędzy z unijnych funduszy regionalnych. Polski rząd musiał też tłumaczyć się przedstawicielce ONZ. Wyjaśnił, że Polska to wyspa wolności dla osób LGBT, także dzięki polskiej policji.

W ostatnich dniach Atlas Nienawiści informował o działaniach podjętych na arenie międzynarodowej wobec polskich władz w sprawie uchwał. 7 kwietnia 2022 w obradach Konwentu Marszałków Województw RP uczestniczyły dwie przedstawicielki Komisji Europejskiej odpowiedzialne za dotacje regionalne. Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej poruszyła sprawę uchwał anty-LGBT w kontekście unijnych środków:

„Chcemy, żeby programy zawierały wyraźny przepis, który będzie zapewniał, że wnioski złożone przez władze lokalne, które przyjęły takie uchwały, są niezgodne z fundamentalnymi wartościami zawartymi w Traktacie o Unii Europejskiej”.

Aktywiści Atlasu Nienawiści poprosili o szczegóły w trybie dostępu do informacji publicznej. „Otrzymaliśmy z KE przykładowy projekt wojewódzkiego programu regionalnego na lata 2021-2027. Został już oficjalnie przesłany do KE, gdzie będzie negocjowany i potem przyjęty.

Zawiera on zapis mówiący wprost o tym, że samorządy z uchwałami anty-LGBT nie otrzymają funduszy unijnych.

KE będzie dążyć do tego, by każdy z programów polityki spójności (fundusze EFRR, ESF+, FST, Fundusz Spójności) na lata 2021-2027 posiadał taki zapis. Programy są nadal negocjowane”.

Z kolei 27 kwietnia 2022 Mary Lawlor – specjalny sprawozdawca ONZ ds. obrońców praw człowieka – opublikowała wystąpienie do polskiego rządu w sprawie pozwanych aktywistów Atlasu Nienawiści. Sprawozdawczyni ONZ uznaje, że pozwy można zaliczyć do SLAPPÓW, czyli spraw wytaczanych m.in. aktywistom czy dziennikarzom w celu wywołania efektu mrożącego: „Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni działaniami prawnymi przeciwko Atlasowi Nienawiści, ponieważ wydają się one mieć miejsce w kontekście szeroko rozpowszechnionych »strategicznych procesów sądowych przeciwko udziałowi społecznemu« (SLAPPs) przeciwko obrońcom praw człowieka osób LGBT w Polsce”.

Więcej na oko.press