Uchwała Międzynarodowej Konferencji „Stop przestępstwom z nienawiści! Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie pomocy ofiarom i monitoringu przestępstw z nienawiści w Europie” wobec wprowadzenia przez Zgromadzenie Ustawodawcze w St. Petersburgu zakazu tzw. „propagandy sodomii, miłości lesbijskiej, biseksualizmu, transgenderyzmu wśród nieletnich”.

Uchwała
Międzynarodowej Konferencji
„Stop przestępstwom z nienawiści! Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie pomocy ofiarom i monitoringu przestępstw z nienawiści w Europie” wobec wprowadzenia przez Zgromadzenie Ustawodawcze w St. Petersburgu zakazu tzw. „propagandy sodomii, miłości lesbijskiej, biseksualizmu, transgenderyzmu wśród nieletnich”.
Vadim Tulpanov, przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego w St. Petersburgu, Georgy Poltavchenko (Gubeornator St. Petersburga), Alexei Kozyrev (Rzecznik Praw Człowieka w St. Petersburgu), Vladimir Lukin ( Rzecznik Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej).
1.My, niżej podpisani, jesteśmy wstrząśnięci wprowadzeniem przez członków klubu „Jedna Rosja” w  Zgromadzeniu Ustawodawczym projektu ustawy zakazującej tzw. „Propagandy sodomii, miłości lesbijskiej, biseksualizmu, transgenderyzmu wśród nieletnich” oraz „pedofilii”.
2. Uważamy, iż połączenie dwóch artykułów (7.1 i 7.2) o jednakowym zagrożeniu karą i sankcją zrównując „homoseksualistów, lesbijki, biseksualistów i transseksualistów” ze sprawcami przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci oczernia i godzi w dobre imię lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT).
3. Kojarzenie „homoseksualistów” z przestępstwami na tle seksualnym wobec dzieci stanowi kolejny akt kampanii skierowanej przeciwko lesbijkom, gejom, biseksualistom i transseksualistom (LGBT. Taka polityka prowadzi do szerzenia fałszywego obrazu tego środowiska wzbudza niechęć oraz zachęca do „przestępstw z nienawiści”. Potwierdzają to doświadczenia innych krajów na całym świecie. Co więcej, zakaz upowszechniania informacji o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej utrudnia skuteczne dochodzenie w przypadku „przestępstw z nienawiści” wobec LGBT.
4. Jesteśmy zaniepokojeni, że podobne przepisy zostały uchwalone w Riazaniu i Archangielsku i że członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego zaproponowali, by stały się prawem federalnym, co sprawi, że jego dramatyczne konsekwencje rozciągną się na całą Federację Rosyjską oraz spotęgują izolację i cierpienia lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów.
5. Uważamy, że prawo, które zakazuje otwartej dyskusji na jakikolwiek temat, jest zaprzeczeniem wolności słowa i w konsekwencji samej demokracji i jest niezgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka -(ONZ) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka, a także powoduje naruszenie przez Rosję jej międzynarodowych zobowiązań traktatowych.
6. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa należą do cech fundamentalnych ze względu na które nikt nie może być dyskryminowany.
7.Apelujemy do  Zgromadzenia Ustawodawczego St. Petersburga o odrzucenie projektu ustawy oraz o energiczne zajęcie się wdrożeniem kompleksowych przepisów antydyskryminacyjnych zapewniających ochronę ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. To prawo winno stać się także częścią prawa federalnego.

 

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita