„Zestaw 60 pytań z tolerancji opracował zespół powołany przez komendanta głównego policji. Obowiązują od czerwca tego roku” – można przeczytać w artykule Agnieszki Drabikowskiej „Policja nie przyjmuje homofobów”.

Pytania sprawdzają czy przyszły policjant: „dostrzega i uwzględnia odczucia wobec innych ludzi, prezentuje otwartość na różnorodność, wielokulturowość oraz postawę tolerancyjną wobec innych ludzi, a także czy rozumie poszanowanie godności ludzkiej oraz respektowanie ogólnych wartości i norm moralnych”.

 

Więcej o teście oraz warsztatach z tolerancji dla policjantów przeczytasz w artykule:

http://wyborcza.pl/1,75248,10521552,Policja_nie_przyjmuje_homofobow.html