10 grudnia 2022 roku na warszawskim Żoliborzu, na domu przy ul. Krasińskiego 16 – z inicjatywy grona Żoliborzan i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – została odsłonięta tablica pamięci Stanisława i Marii Osowskich, wybitnych socjologów, profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, kiedyś mieszkańców tego domu.

Na tablicy wśród zasług M. i S. Ossowskich została wymieniona okupacyjna pomoc Żydom w ramach Żegoty; pomoc ta udokumentowane jest przez świadectwa Ocalałych. Wcześniej, w drugiej połowie lat 30. oboje Ossowscy byli wśród (nielicznych) intelektualistów protestujących przeciw separacji i dyskryminacji polskich studentów pochodzenia żydowskiego.