24 i 26 września 2013 r. Prokuratura Generalna zorganizowała szkolenia dla prokuratorów na temat: „Naruszanie praw jednostki motywowane różnicami narodowościowymi, etnicznymi bądź wyznaniowymi; propagowanie faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa; nawoływanie do nienawiści z tych powodów. Paulę Sawicką zaproszono do przedstawienia uczestniczącym w szkoleniu prokuratorom spostrzeżeń i doświadczeń wynikających z dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita z prokuraturami.

Link do strony.