Do 20 października można zgłaszać się do programu „Szkoła Równego Traktowania” organizowanego przez Fundację Bronisława Geremka i Otwartą Rzeczpospolitą. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, uczących na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Udział jest bezpłatny!

Kontakt: maria.starzewska@geremek.pl, tel. 22 628 83 64. Informacje bieżące o programie również na www.facebook.com/szkolarownegotraktowania.

Czy wiemy jak uczyć o inności, tak aby – nawet niechcący – nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole, to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi ale i łamanie polskiego prawa? Fundacja Geremka oraz Otwarta Rzeczpospolita zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w projekcie „Szkoła równego traktowania”.

Wiele placówek, oświatowych staje przed wyzwaniami wychowawczymi związanymi z zarządzaniem różnorodnością i sytuacjami konfliktowymi oraz budowaniem kultury opartej na szacunku i komunikacji bez przemocy. Coraz częściej kadra pedagogiczna poszukuje rozwiązań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, i dyskryminacji.

Proponowany projekt jest kompleksową odpowiedzią na te potrzeby i problemy.

Nauczycielki i nauczyciele zakwalifikowani do programu:

– wezmą udział w dwóch 3-dniowych (20-godzinnych) zjazdach szkoleniowych: 14-16 listopada 2014, 9-11 stycznia 2015;

– wspólnie z trenerami zaplanują, a następnie zrealizują inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu „Szkoła równego traktowania” (styczeń-maj);

– wezmą udział w konferencji podsumowującej w Sejmie RP w Warszawie (maj/czerwiec);

– będą mogli aktywnie uczestniczyć w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

– otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych.

Dodatkowo, nauczycielki i nauczyciele oraz uczennice i uczniowie będą mogli wziąć udział w Letniej Akademii Antydyskryminacyjnej (3 dni, druga połowa sierpnia 2015).

Projekt będzie trwał od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.

harmonogram projektu   list do szkół
Kwestionariusz zgłoszenia i inne materiały na stronie