25.11.2013 r. w Olsztynie odbyło się sympozjum „Mniejszości narodowe wobec współczesnych przemian społecznych – edukacja, kultura, integracja”. Naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, nauczyciele i społecznicy rozmawiali o odrębności i integracji, roli mediów w kulturze mniejszości i o lokalnych inicjatywach. „Im więcej mamy wielokulturowości, tym więcej nasze społeczeństwo może się uczyć o inności. I ta inność jest naszym bogactwem” – mówił w radiu Olsztyn Paweł Popieliński z Instytutu Nauk Społecznych PAN.

 Organizatorami sympozjum były Forum Dialogu Publicznego, Fundacja im. Róży Luksemburg, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Proswita Olszyn”.

 Więcej