W Bytomiu w Szkole Podstawowej nr 16 otworzono świetlicę sztuki dla dzieci polskich i romskich. W szkole już od dawna prowadzone by warsztaty artystyczne. Teraz w specjalnie przygotowanym miejscu dzieci będą mogły razem realizować projekty artystyczne z różnych dziedzin sztuki: muzyki, teatru, plastyki.
Świetlica powstała w ramach projektu „Jesteśmy Razem – Energia kultury”. Program ten jest realizowany w dwóch szkołach podstawowych w Bytomiu w ramach rządowego programu na rzecz mniejszości romskiej w Polsce.

Więcej w artykule:
Świetlica sztuki dla małych Romów i Polaków