Centrum Badań Holokaustu UJ realizuje od roku akademickiego 2011/12 unikatowy w skali kraju program studiów II stopnia na kierunku: europeistyka, specjalność: wiedza o Holokauście i totalitaryzmach.

„Naszym celem jest przybliżenie młodym ludziom tej dramatycznej problematyki historycznej i uwrażliwienie absolwentów na etyczne wyzwania współczesności, z którymi mogą mierzyć się w swym dorosłym życiu.

Do realizacji programu naszych studiów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski oraz uznanych wykładowców z zagranicy. Wyjątkowość skonstruowanego przez zespół specjalistów z CBH UJ programu studiów opiera się nie tylko na zdobyciu kompetencji i wiedzy, ale kształtowaniu postaw – uwrażliwieniu na postawy ksenofobii, uprzedzeń i negatywnych stereotypów stojących za wykluczeniem Innego.

Nasi studenci biorą udział w konferencjach, angażują się w projekty naukowe i edukacyjne, które dotykają ważnych kwestii ksenofobii, antysemityzmu, nacjonalizmów oraz postaw rasistowskich.”

folder 2014-2015       plakat CBH UJ 2014-2015    CBH UJ