28 kwietnia 2019 odszedł od nas Karol Modzelewski. Wielki Polak, spadkobierca najlepszych tradycji niepokornej inteligencji. Uważał swoją postawę za naturalną konsekwencję wyznawanych wartości, pośród których na czoło wysuwała się troska o szacunek dla każdego człowieka. Miał osiemdziesiąt jeden lat, z których totalitarny reżim odebrał mu prawie dziewięć, umieszczając go w więzieniach. Uczony, społecznik, także polityk. Ubolewał ostatnimi laty, że wiek i fizyczne ograniczenia pozwalają mu jedynie „dawać świadectwo” a przecież odcisnął piętno swojej osobowości i na najnowszej formacji czynnych w obronie wartości dekalogu Niepokornych.

Był jednym z pierwszych, którzy zgodzili się patronować naszym działaniom upamiętniającym Marka Edelmana i etos, który był im wspólny, etos inteligenta, świadomego swoich obowiązków wobec dobra wspólnego.

Bardzo nam brakuje Karola Modzelewskiego już dziś. Brakuje nam Jego mądrości, skromności, życzliwości i niezachwianej pewności tego, że droga służby człowiekowi jest drogą właściwą. Oraz krytycznego spojrzenia na wszelkie konstrukcje społeczne, także te, które współtworzył.

Cześć Jego pamięci!

Stowarzyszenie Rok Marka Edelmana

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita