Koalicja na Rzecz Równych Szans, w której zrzeszone jest także Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, przedstawiła wspólne stanowisko w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Wiceministra Sprawiedliwości Michała Królikowskiego na temat bezzasadności podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: Oficjalne stanowisko koalicjantów

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet oraz organizacje zrzeszone w Koalicję na rzecz Równych Szans zaapelowały do premiera o podpisanie i ratyfikowanie konwencji, która ma m.in. chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Wiąże się z tym obowiązek utworzenia infolinii dla ofiar przemocy,  odpowiedniej ilości schronisk i ośrodków wsparcia, przygotowanie procedur przesłuchań chroniących przed wtórną wiktymizacją, monitoring przestępstw z uwzględnieniem płci. Ponadto Polska musi zmienić przepisy dotyczące trybu ścigania przestępców podejrzanych o gwałt, wobec których obecnie wszczyna się postępowanie na wniosek ofiary, nie zaś z urzędu. Nawiązała się w tej sprawie dyskusja pomiędzy pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, która popiera konwencję, a ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, który widzi w niej „wyraz ideologii feministycznej”, służący „zwalczaniu tradycyjnej roli rodziny i promowaniu związków homoseksualnych”.

Już 7 marca na spotkaniu z Gabinetem Cieni Donald Tusk zadeklarował, iż konwencja wymaga dyskusji, jednak zostanie podpisana. Treść dokumentu została przedstawiona w maju 2011 roku w Turcji. Dotychczas konwencję podpisało 19 państw, zaś Turcja jako jedyna ratyfikowała ustawę.

W ubiegłym tygodniu kobiety z organizacji katolickich zaapelowały do rządu, by ten nie godził się na konwencję, która ich zdaniem godzi w tradycję i religię, antagonizuje płcie i może wzmagać agresję.

Więcej w artykule  http://www.wprost.pl/ar/320318/Zachowanie-Gowina-m/

oraz na stronie http://ptpa.org.pl/