Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza na seminarium naukowe pt. „Projekt stadion. Przywracanie pamięci” . Celem seminarium jest wywołanie refleksji nad pamięcią żydowską w Poznaniu, a zwłaszcza jej potencjałem kulturowym i artystycznym, który nie jest w pełni wykorzystany w kontekście kreowania tożsamości miasta.

Tytuł konferencji odwołuje się do projektu „Stadion. Przywracanie pamięcirealizowanego w ostatnich miesiącach przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz Stowarzyszenie Miasteczko Poznań. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania jakościowe nad przestrzenią fizyczną i kulturową Stadionu Miejskiego im. E. Szyca w Poznaniu.

 

Więcej informacji Seminarium Żabikowo (CFP)-1, Żabikowo 22.06.2012 (PROGRAM)-1