Warszawa, 22 maja 2007 r.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża zaniepokojenie sygnalizowanym przez prasę dążeniem Młodzieży Wszechpolskiej do uzyskania przez tę organizację statusu organizacji pożytku publicznego.

Twórcy idei przyznawania organizacjom pozarządowym statusu organizacji pożytku publicznego przewidywali, że otrzymywać go będą podmioty prowadzące działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Młodzież Wszechpolska tymczasem, dała się opinii publicznej poznać jako organizacja występująca przeciwko licznym grupom społecznym i to w sposób nierzadko uciekający się do nienawiści, a nawet przemocy. W deklaracji ideowej Młodzieży Wszechpolskiej dostępnej na stronie internetowej tej organizacji czytamy: Młodzież Wszechpolska zamierza dokonać odnowy moralnej i narodowej młodego pokolenia, wypowiadając wojnę doktrynom głoszącym samowolę, liberalizm, tolerancjonizm i relatywizm.

Za deklaracją zaś idą działania: członkowie Młodzieży Wszechpolskiej regularnie biorą udział w – nie tylko słownych – atakach, które śmiało określić można jako ksenofobiczne i nawołujące do nienawiści, m.in.: na uczestników marszów tolerancji organizowanych przez środowiska homoseksualne czy manifach organizowanych przez środowiska feministyczne. Wszechpolacy wielokrotnie wymieniani są jako sprawcy incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym w Brunatnej księdze prowadzonej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Załączamy listę niektórych działań MW, tylko z ostatniego roku. Większość z nich odbiła się szerokim echem. Na szczególną uwagę zasługuje opublikowany pod koniec 2006 roku, zdobyty przez dziennikarzy materiał ukazujący członków i działaczy Młodzieży Wszechpolskiej wznoszących ręce w faszystowskim pozdrowieniu, wykrzykujących „Sieg heil!” i bawiących się przy pochodniach w kształcie swastyki podczas jednej z imprez tej organizacji. Wymowa tych wydarzeń była na tyle jednoznaczna, że zmusiła twórcę tej organizacji w III RP wicepremiera Romana Giertycha do odcięcia się od środowiska Młodzieży Wszechpolskiej.

Wszystko to dowodzi, że Młodzież Wszechpolska jest organizacją odwołującą się do nienawiści i przemocy, otwarcie kwestionującą ramy demokratycznego porządku i nieprzewidującą w przestrzeni publicznej Polski miejsca dla wielu światopoglądów. Art. 4 ustawy w 25 punktach wymienia sfery zadań publicznych, kwalifikujących do starań o status organizacji pożytku publicznego. Młodzież Wszechpolska działając w myśl swojej deklaracji ideowej występuje przeciwko wielu spośród nich. Nie bez znaczenia jest odwoływanie się przez MW do przedwojennych haseł i symboliki, którym towarzyszyły przemoc i nienawistne czyny (por. załączone zestawienie). Czy zatem organizacja, która deklaruje i swoje deklaracje wciela w czyn zwalczając inne organizacje podejmujące zadania pożytku publicznego lub występując przeciwko nim i szerząc nienawiść powinna otrzymać status organizacji pożytku publicznego? Przyznanie jej takiego statusu podważyłoby wiarygodność idei pożytku publicznego, zaszkodziłoby również setkom polskich organizacji pozarządowych wspierających budowę polskiej demokracji i ciężko pracujących na rzecz ogółu społeczeństwa.

Dostrzegamy również formalne przesłanki przemawiające przeciwko przyznaniu Młodzieży Wszechpolskiej statusu organizacji pożytku publicznego. Według statutu Młodzieży Wszechpolskiej głównym celem tego stowarzyszenia jest działalność na rzecz jego członków. Ustawa zezwala na prowadzenie działalności także na rzecz członków przez organizacje będące stowarzyszeniami, jednak powinna być to działalność jedynie dodatkowa, a nie główna. W innym wypadku, z wyjątkiem organizacji działających na rzecz grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (a członkowie Młodzieży Wszechpolskiej niewątpliwie taką grupą nie są) organizacje te służyłyby jedynie partykularnym interesom swoich członków, co zdaje się przeczyć idei pożytku publicznego.

Ze względu na szczególne znaczenie opisywanego przez nas przypadku apelujemy o publiczne zajęcie negatywnego stanowiska wobec wniosku Młodzieży Wszechpolskiej o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Działania Młodzieży Wszechpolskiej skierowane przeciwko określonej ustawą działalności pożytku publicznego (Dz.U.2003.96.873 ze zm.)

 

 

Zadania sfery publicznej określone ustawą jako działania pożytku publicznego

Wybrane działania MW (okres od stycznia 2006 do maja 2007)

Art. 4, p. 4.

działalność na rzecz mniejszości narodowych

  • Podczas ostatniego meczu Śląska Wrocław kibice dostali pełną rasistowskich treści gazetkę „Śląsk to my!”. Redaguje ją Roman Zieliński, ten sam, który napisał, jak bardzo uwielbia Hitlera. Na ostatniej stronie znalazła się informacja – sponsorem gazetki jest Młodzież Wszechpolska! „Trybuna” pisze, że w jednym z portali Zieliński zachwalał Hitlera. „Gość miał w sobie to coś” – mówił o zbrodniarzu odpowiedzialnym za śmierć milionów osób! (za Dziennikiem, 03.06.2006)
  • 11 marca dziennik Rzeczpospolita poinformował o wszczęciu przez miejscową policję śledztwa w sprawie rasistowskich pogróżek wobec Anny Klozy, polonistki w jednym z białostockich liceów. Kobieta została wpisana na internetową „listę wrogów” Redwatch, tworzoną przez polski oddział neonazistowskiej organizacji Blood and Honour. Znaleźli się na niej m.in. działacze organizacji lewicowych, antyfaszystowskich i feministycznych kilkudziesięciu miast. Według białostockich anarchistów, autorem części wpisów na Redwatch jest administrator strony internetowej podlaskiej Młodzieży Wszechpolskiej Radosław Tomaszewski. W oczach neonazistów winą nauczycielki było prowadzenie lekcji o tolerancji oraz jej zainteresowanie kulturą żydowską. (za Brunatną Księgą Stowarzyszenia Nigdy Więcej; www.nigdywiecej.prh.pl)
  • Reaktywowana Młodzież Wszechpolska, posługująca się przedwojennymi hasłami i symboliką, jest też symbolem najstraszliwszej części historii II Rzeczypospolitej, a mianowicie działań wymierzonych w polskich obywateli – Żydów. Do przedwojennych „osiągnięć” tej organizacji – oprócz propagandy nienawiści i nawoływania do przemocy – zaliczają się między innymi: tak zwany bojkot ekonomiczny, który – prócz deklaratywnego – miał charakter klasycznie pogromowy; getto ławkowe na polskich uniwersytetach i politechnikach; „polowania” uzbrojonych bojówek na studentów praz profesorów Żydów i pochodzenia żydowskiego, przybierające postać regularnego rozlewu krwi na wyższych uczelniach.
Art. 4, p. 8

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

  • Lesby, geje, cała Polska się z was śmieje – tak Młodzież Wszechpolska postrzega feministki. W poniedziałek w Sopocie jej członkowie zaatakowali manifę zorganizowaną przez organizację Femme Totale. (za Gazetą Wyborczą Trójmiasto, 07.03.2006)
Art. 4, p. 18 i p. 16

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

  • 9 maja w Warszawie odbyła się Parada Równości. W kontrmanifestacji uczestniczyli przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Podstawowym symbolem wszechpolaków był korek jako obrona przed „homoseksualną agitacją”. Występował na wszystkich transparentach, np. na tarczy Syrenki, pod podobizną której widniało hasło: „Syrenka warszawska, nasza heterolaska”. To aluzja do logo tegorocznej Parady – Syrenki powiewającej tęczową flagą. Kontrmanifestanci skandowali: „Pederastia – to się leczy. Ręce precz od naszych dzieci” i „Chcą, by chłopiec ślubił chłopca, gej w welonie, co za obciach!”. (za Gazetą Wyborczą, 20.05.2007)
  • Zorganizowany 21 kwietnia 2007 w Krakowie Marsz Tolerancji próbowali zakłócić wszechpolacy i zakapturzeni kibice. Przez cały czas wykrzykiwali do idących uczestników Marszu Tolerancji obraźliwe hasła: „pedały spier…”, „pedofile, lesby, geje cała Polska z was się śmieje”. Rzucali jajkami i próbowali podrzeć tęczowe flagi. (za Gazetą Wyborczą, 23.04.2007) Wszechpolacy, którzy starali się zablokować demonstrację gejów i lesbijek, rzucali w uczestników Marszu jajkami i próbowali wywoływać burdy. Nieśli transparenty: „Stop dewiacji”, „Leczcie się”, „Smok wawelski woli dziewice”, „Homo go home”. Skandowali: „Pedofile, lesby, geje, cała Polska z was się śmieje”, „Rynek krakowski nie jest gejowski”. (za Dziennikiem 21.04.2007)
Art. 4, p. 3.

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

  • 3 maja 2007 w Lublinie odbyły się uroczystości z okazji 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość usiłowała zakłócić Młodzież Wszechpolska. Gdy wiązanki składali członkowie ZNP i partii lewicowych kilku krótko ostrzyżonych młodych ludzi krzyczało: „Precz z komuną” i „Raz sierpem i młotem czerwoną hołotę”. (za Gazetą Wyborczą Lublin, 04.05.2007)
  • W grudniu 2006 Gazeta Wyborcza opublikowała materiały dotyczące wydarzeń z 2002 i 2001 roku. Wszechpolacy zorganizowali wtedy w Lesznie dwa koncerty zespołów RP Oi oraz Twierdza. Podczas pierwszego na tle flagi Młodzieży Wszechpolskiej pozowali do zdjęć, unosząc ręce do hitlerowskiego „Sieg Heil”. Tytuły piosenek RP Oi: „Biały honor, biała duma”, „Krew naszej rasy”, „Walcz, biały wojowniku”. Teksty nawołują do „wyrwania siłą hebrajskiego korzenia” i rozpalenia „płomienia czystej rasy”. Śledztwo umorzono pod koniec grudnia. – Z czynności sprawdzających wynika, że podczas opisanych koncertów nie doszło do propagowania faszyzmu – tłumaczył gazecie Jerzy Maćkowiak, leszczyński prokurator rejonowy. – Osoby, które się na nich bawiły, nie wykonywały gestów, które można jednoznacznie odczytać jako faszystowskie. Widoczne na zdjęciach flagi też nie są symbolami tej ideologii – dodał prokurator.
  • W listopadzie 2006 Dziennik opublikował materiał przedstawiający piknik zorganizowany w Zabrzu w 2004 roku przez Młodzież Wszechpolską. Jedną z jego uczestniczek była asystentka europosła Macieja Giertycha, Leokadia Więcek. Otoczona skinheadami pozuje do zdjęć – szeroki uśmiech do obiektywu i ręka wzniesiona ku górze w hitlerowskim pozdrowieniu. Okrzyki „Sieg heil!”, faszystowskie gesty i pochodnia w kształcie swastyki – tak bawili się wszechpolacy. (za Dziennikiem, 28.11.2006)