W związku z wydarzeniami 11 listopada Otwarta Rzeczpospolita wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie.

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Pan Marek Działoszyński
Komendant Główny Policji
Pan Bartłomiej Sienkiewicz
Minister Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 14 listopada, 2013

Szanowna Pani Prezydent,
Szanowny Panie Komendancie,
Szanowny Panie Ministrze,

 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, stolica po raz kolejny stała się sceną niedopuszczalnych i oburzających wydarzeń. Tak zwany marsz niepodległości tradycyjnie już był dla jego uczestników okazją manifestowania braku akceptacji dla państwa polskiego. W kraju wolnym, demokratycznym i niepodległym jakim jest Rzeczpospolita Polska mają prawo głosić takie poglądy.
Nie mają jednak prawa wyrażać ich w agresywnych czynach narażających zdrowie i życie innych ludzi, niszcząc mienie prywatne i publiczne oraz ograniczając wolność i prawa innych. Na to nie możemy się zgadzać.
Z zadowoleniem dowiadujemy się, że wszczęto już stosowne postępowania przeciwko łamiącym prawo uczestnikom marszu, a pierwsi sprawcy zostali już ukarani. Apelujemy, by na tym nie poprzestawać i oczekujemy, że opinia publiczna będzie informowana o kolejnych postępowaniach. Organizatorzy i uczestnicy tzw. marszu niepodległości złamali szereg przepisów polskiego prawa i muszą ponieść przewidzianą prawem odpowiedzialność karną i finansową. Narazili zdrowie i życie ludzi, spowodowali znaczne straty materialne. Jednym z poszkodowanych jest miasto stołeczne Warszawa. Oczekujemy, że koszty szkód i naprawy zniszczonych obiektów zostaną bezwzględnie wyegzekwowane od organizatorów tzw. marszu niepodległości.
Uczestnicy tego rzekomo pokojowego marszu, którzy nie opuszczali go i towarzyszyli zamaskowanym współuczestnikom coraz śmielej napadającym na mijane osoby i obiekty, potwierdzali swoją obecnością akceptację i poparcie dla zabronionych czynów, a nawet do nich zachęcali. Nie jest to wyłącznie odpowiedzialność moralna, jest to niedopuszczalne przyzwolenie dla czynów zabronionych. Tym bardziej czyny te muszą się spotkać ze zdecydowaną reakcją. Nie możemy bowiem pozwalać, by konstytucyjna wolność zgromadzeń była wykorzystywana do szerzenia nienawiści, rasizmu i ksenofobii oraz podważania legalności Rzeczpospolitej Polskiej.

W imieniu Zarządu Otwarta Rzeczpospolita
Prezeska Zarządu