Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii wyraża swoje najgłębsze oburzenie wobec treści i metod prowadzonej obecnie w wielu polskich mediach, drukowanych i internetowych, kampanii oszczerstw i kłamstw o badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej i w latach późniejszych. Konferencja naukowa „Nowa polska szkoła badań nad Zagładą”, która odbywała się pod patronatem École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21–22 lutego 2019 r., stała się pretekstem do ataków – niemających nic wspólnego z naukową polemiką czy krytyką – nie tylko na polskich badaczy, którzy wygłaszali na niej swoje referaty, ale także na przedstawicieli innych środowisk oraz instytucji (takich jak Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowski Instytut Historyczny, Prezydium Polskiej Akademii Nauk i niektóre inne placówki naukowe). Obiektem nienawistnej kampanii stali się wszyscy, którzy potępili pojawiającą się w tych atakach jawnie antysemicką oraz rasistowską retorykę i protestowali wobec stosowanych w nich kłamstw i przeinaczeń.

Obecnie, kiedy dostępne są już liczne relacje uczestników paryskiej konferencji i reakcje reprezentowanych przez nich instytucji (zob. tekst prof. Joanny Tokarskiej – Bakir Czarownice pod ostrzałem w Paryżu; informacje na stronie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN), a także nagrania dźwiękowe z przebiegu spotkania w Paryżu, nie do utrzymania jest pojawiające się w wypowiedziach przedstawicieli rządu i państwowych mediów twierdzenie, że w trakcie obrad i bezpośrednio po nich nie doszło do antysemickich i rasistowskich incydentów. Takie incydenty były, a antysemickie wypowiedzi wówczas padały i co ważniejsze, padają nadal na portalach i stronach internetowych niektórych organizacji. Zawarte w części tekstów poświęconych konferencji rażące, mające za zadanie jątrzyć,  kłamstwa (takie jak fałszywie przypisywana Janowi Tomaszowi Grossowi teza, że „Polacy na wsi zabili więcej Żydów niż Niemcy w obozach zagłady”) nigdy nie zostały przez ich głosicieli oficjalnie odwołane i sprostowane. Nie doczekały się również sprostowania twierdzenia przedstawicieli władz zaprzeczające zaistnieniu antysemickich incydentów. Brak oficjalnych reakcji na kontynuowaną przez część mediów kampanię oszczerstw może świadczyć o tym, że istnieje ze strony władzy przyzwolenie na posługiwanie się antysemickimi stereotypami i ksenofobicznym językiem w sferze publicznej.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita stanowczo potępia nie tylko posługujących się takimi kłamstwami w celu szerzenia postaw antysemickich, ale także tych, którzy mając społeczny obowiązek przeciwstawiać się tej mowie nienawiści, na nią nie reagują.

Stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej