Warszawa, 18 listopada 2013

 STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WS. WYDARZEŃ 11 LISTOPADA

Reprezentujemy organizacje pozarządowe działające na wielu płaszczyznach życia społecznego, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od przejawów dyskryminacji, nienawiści i wszelkich postaw totalitarnych. Społeczeństwa, w którym szanuje się odrębność etniczną, narodową i religijną. Dlatego z całą mocą potępiamy łamanie prawa, mowę nienawiści i akty wandalizmu, dokonane przez skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne organizacje maszerujące w Warszawie 11 listopada br. Uważamy, że poglądy głoszone przez organizatorów i uczestników tzw. marszu niepodległości nie mieszczą się w ramach ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonego w artykule 13, zgodnie z którym zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa (…). Szczególnie ostro potępiamy ataki i sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia na mieszkańców Squatu Przychodnia na ul. Skorupki, strażaków próbujących gasić podpaloną tęczę na Placu Zbawiciela oraz na policjantów chroniących porządek publiczny. Każdy, kto dopuszcza się łamania prawa, musi się spotkać z należytą karą. Winni są sprawcy aktów przemocy i wandalizmu, organizatorzy marszu oraz ci, którzy podżegają do nienawiści. Sprawcy przestępstw i wykroczeń muszą ponieść przewidzianą prawem odpowiedzialność karną i finansową. Organizatorzy nie mogą uniknąć obciążenia kosztami szkód i naprawy zniszczonych obiektów. Nie wolno pozwalać, by wykorzystywano wolność zgromadzeń do szerzenia nienawiści, rasizmu, czy homofobii. Konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń, w którym realizuje się prawo do wyrażania poglądów i przekonań, nie oznacza prawa do narzucania ich siłą innym. Dlatego właśnie na organizatorze zgromadzenia ciąży odpowiedzialność, by przebiegało ono z poszanowaniem praw i wolności innych ludzi. Prawem i obowiązkiem organizatora jest usunięcie ze zgromadzenia uczestników łamiących prawo. Jeśli tego nie robi, daje przyzwolenie na bezprawie i musi za to ponieść odpowiedzialność.

Fundacja Klamra bardzo dziękuje za tak wielki odzew na ten apel. Przez weekend podpisało się 50 organizacji, ale to nie koniec. Cały czas będą zbierać kolejne podpisy i publikować aktualną listę na stronie Fundacji Klamra.