Wyrażamy zaniepokojenie ksenofobicznymi wystąpieniami przeciwko budowie meczetu w Warszawie. Jest dla nas bolesne, że wiele osób mówiąc o muzułmanach mieszkających w Polsce, posługuje się mową nienawiści, podziałów i uprzedzeń.

 

Tolerancja, otwartość i dialog – a nie wrogie manifestacje i demonstrowana niechęć – są podstawą do budowy wielokulturowego społeczeństwa, w którym każda grupa i każda religia ma swoje miejsce.
Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita