Przedstawiamy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans dotyczące projektu ustawy równościowej. OR wchodzi w skład Koalicji.

19_06_2010_STANOWISKO_KOALICJI[1]