W dniu 9 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tematem spotkania był tym razem problem antysemityzmu w Polsce. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowali Monika Wieczyńska i Marek Gumkowski.

Sprawozdanie